T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Ana Menü


   
BTB E-Başvuru Kılavuzu
   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. © 2016   

Lütfen Okuyunuz!

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgi Görüntülemeden Geçerliliği olan Tüm Bağlayıcı Tarife Kayıtlarının Kısıtlı Bilgileri İle
Görüntüleyebilirsiniz.

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru modülünü kullanarak başvuru yapacak olan firma yetkililerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine (İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde başvuru yapacak mükellefe "BTB Başvuru Firma Yetkisi" verilecek olup mükellefler bu yetki ile BTB E-Başvuru Sistemine bağlanabileceklerdir.