Tarife Arama İşlemleri

1. Bu program, GTİP aramasında yalnızca Türk Gümrük Tarife Cetveli ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi veri tabanı bilgilerini kullanmaktadır.

2. Programdaki vergi ve belge bilgileri BİLGE Sisteminden alınan varsayılan tercihli olmayan tarifeye dayalıdır. Programda yer alan, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi bakımından tahsili veya teminata bağlanması gereken vergiler ile beyannameye eklenmesi öngörülen belgeler ile ilgili verilerden yükümlüler yol gösterici mahiyette istifade edebilirler. Programdaki anılan verilerden istifade edilmesi 4458 sayılı Gümrük Kanunun 61 inci maddesinin 3 üncü bendi ve Gümrük Yönetmeliğinin 113 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sorumlulukları ortadan kaldırmaz.

Tarife Cetveli Bilgileri

Bağlayıcı Tarife Bilgileri

Tarife Listesi

Özet Bilgi

1000 TL Fatura Değeri, 100 kg ağırlığında İthalat İşlem, Tercihsiz Menşei Kuralları baz alınarak hesaplanan Referans Verilerdir.

Tarife Bilgileri


Ülke Listesi

Özet Bilgi

1000 TL Fatura Değeri, 100 kg ağırlığında İhracat İşlem, Tercihsiz Menşei Kuralları baz alınarak hesaplanan Referans Verilerdir.

Tarife Bilgileri


Ülke Listesi

Tarife İşlemlerinin Hesaplanabilmesi için 12 karakterlik Gtip bulunuz.