Ticaret Logo

Dahilde İşlem Rejimi Kapsamında Beyanname Sorgulama Uygulaması


Kullanıcı Kodu:

Şifre:

Memur Mükellef

Güvenlik Kontrolü:
CaptchaMuayene memurları ve müşavirler BİLGE kullanıcıları ile giriş yapabilirler, sadece kendilerine bağlı beyannameler için işlem yapabilirler.

İthalatçı/ihracatçı firmalar ya da bu firmalara dahilde işleme kapsamında danışmanlık yapan danışman firmalar,
"ITHIHR" kodlu “IF-Ithalatçı/Ihracatçı Firma” açıklamalı yetki kullanıcısı ile giriş yaparak gönderici ya da alıcı oldukları tüm beyannameler için işlem yapabilirler.
"ITHIHR" kodlu “IF-Ithalatçı/Ihracatçı Firma” açıklamalı yetki herhangi bir gümrük idaresinden tanımlanabilir.
Bir kullanıcı için farklı firma vergi numaralarına karşılık gelen birden çok "ITHIHR" yetkisi tanımlanarak bir kullanıcı ile birden çok firma için işlem yapılabilir.
(Bu yetki aynı zamanda "uygulama.gtb.gov.tr/FirmaBeyannameleri" uygulaması için de kullanılan yetki olup FimraBeyannameleri uygulaması için kullanılan kullanıcı adı bu uygulama için de kullanılabilir.)

Ekonomi Bakanlığı kullanıcısı ile giriş yapan kullanıcılar bütün beyannameleri sorgulayabilirler ancak iletim işlemi yapamazlar.Ticaret Bakanlığı 2023
v 2023.2.3.1