T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR340000180221      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 33.07 İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 13.12.2018 TARİHLİ, 3418BTB1019 SAYILI ANALİZ RAPORU.
   
Eşyanın Tanımı:  
BLINK MARKA, N-CLEAN 15ML MODEL, KONTAKT LENS KULLANICILARINA ÖNCE LENSLERİNİ ÇIKARMALARINA GEREK BIRAKMADAN GÜN BOYUNCA DAHA RAHAT LENS KULLANIMI SAĞLAMAK ÜZERE HAZIRLANAN SOLÜSYON.