T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR340000180182      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017/21872534 TARİH/SAYILI YAZILARI.
   
Eşyanın Tanımı:  
ABBOTT/3R6501-ALINITY I MARKA/MODEL, NUMUNELERDEKİ ANTİJEN, ANTİKOR VE ANALİT OLUP OLMADIĞINI FOTOMETRİK, POTANSİYOMETRİK VE KEMİLÜMİNESAN MİKROPARTİKÜL İMMÜNOTESTİ(CMIA) SAPTAMA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖLÇÜM YAPAN IN VITRO ANALİZ CİHAZI.