T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR160000190026      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Ve 85. Fasıl Notları ile VII. Ve XVI Bölüm, 8512 pozisyon notları.
   
Eşyanın Tanımı:  
OTOMOTİV SİLECEK AKSAMI ARKA PÜSKÜRTME KORUYUCU KAPAK; OTOMOBİL ARKA SİLECEK KOLUNUN BAĞLANTISINI SAĞLAYAN VİDA VE ŞAFT PARÇASININ PASLANMASINI ENGELLEMEK VE KALİTESİNİ YİTİRMEMESİ İÇİN KULLANILAN KORUYUCU KAPAK