T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR160000190025      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Ve 85. Fasıl Notları ile VII. Ve XVI Bölüm, 8512 pozisyon notları
   
Eşyanın Tanımı:  
OTOMOTİV SİLECEK AKSAMI KENAR TUTUCU; OTOMOBİL ÖN SİLECEK TAKIMINDA BULUNAN KAUCUK PARÇANIN ÇALIŞMA ESNASINDA KAYMASINI VE DÜŞMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN DEMİR YAY İLE KİLİTLENMESİNİ SAĞLAYAN KENAR TUTUCU