T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR160000190024      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 40. Ve 84. Fasıl Notları ile VII ve XVI Bölüm, 8483 ve 4010 pozisyon notları.
   
Eşyanın Tanımı:  
Bir adet gergi kasnağı ile bir adet dış çevresi 60 ila 150 cm arasında olan kauçuktan mamul senkronizasyon kayışından (4010.35.00.00.00) oluşan zamanlama (triger) kiti.