T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR160000180024      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 83. Fasıl Notları ile XV. Bölüm ve 8307 Pozisyon Notları
   
Eşyanın Tanımı:  
Dış kısmı helezonik olan, demir veya çelikten bağlantı parçalarına sahip, iç kısmı PVC'den mamul hortum.