T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR160000180023      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 85. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8512 Pozisyon Notları.
   
Eşyanın Tanımı:  
Ürünler araçların aynalarına monte edilerek, aracın markasını yere yansıtan logo lambasıdır.