T.C
TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU
 
DETAY BİLGİSİ
TR060000190004      

Sınıflandırmanın Gerekçesi:  
Genel Yorum Kuralları madde 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9030 Tarife Pozisyonu açıklama notları.
   
Eşyanın Tanımı:  
ANALOG DISCOVERY 2 USB Oscilloscope, Kullanıcıların her türlü karışık sinyal devresini ölçmelerini, görüntülemelerini, üretmelerini, kaydetmelerini ve kontrol etmelerini sağlayan USB osiloskop ve çok işlevli bir cihazdır. Ücretsiz WaveForms (Mac, Linux ve Windows uyumlu) yazılımı ile kullanılabilen ANALOG DISCOVERY 2, bu yazılım sayesinde bir Osiloskop, Dalga Biçimi Üretici, Güç Kaynağı, Voltmetre, Veri Kaydedici, Mantık Analizörü, Model Oluşturucu gibi birkaç geleneksel enstrümanın herhangi biri olarak çalışacak şekilde yapılandırılabilir. ANALOG DISCOVERY 2’nin kullanıcıları genellikle Mühendislik öğrencileri, hobi meraklıları ve elektronikçilerdir. Ürün, ANALOG DISCOVERY 2, USB kablo ve iki ucuna bağlantı konnektörleri takılmış kablodan ibarettir.